Sim Năm Sinh 2019

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0382.92.2019
Viettel
1400000
0389.79.2019
Viettel
2000000
0348.21.2019
Viettel
1680000
0355.61.2019
Viettel
1200000
0911.372.019
Vinaphone
1500000
0911.422.019
Vinaphone
1500000
0888.78.2019
Vinaphone
1680000
0937.56.2019
Mobifone
1980000
0908.75.2019
Mobifone
1980000
0785.19.2019
Mobifone
1860000
0908.48.2019
Mobifone
2090000
0792.19.2019
Mobifone
1860000
0908.84.2019
Mobifone
2090000
0937.2020.19
Mobifone
1290000
0937.34.2019
Mobifone
1940000
0908.92.2019
Mobifone
2250000
0901.64.2019
Mobifone
1860000
0937.4.9.2019
Mobifone
1680000
0908.37.2019
Mobifone
2300000
0786.19.2019
Mobifone
1860000
0798.19.2019
Mobifone
1860000
0937.41.2019
Mobifone
1290000
0916.07.2019
Vinaphone
12000000
0888.89.2019
Vinaphone
5000000
0829.02.2019
Vinaphone
8000000
0816.08.2019
Vinaphone
9000000
0888.66.2019
Vinaphone
5000000
09.1993.2019
Vinaphone
8000000
0915.04.2019
Vinaphone
12000000
08.26.05.2019
Vinaphone
7000000
09.1988.2019
Vinaphone
15000000
0824.09.2019
Vinaphone
8000000
082.666.2019
Vinaphone
5000000
08.3456.2019
Vinaphone
10000000
0826.04.2019
Vinaphone
9000000
088881.2019
Vinaphone
3000000
09.19.29.2019
Vinaphone
10000000
088.999.2019
Vinaphone
15000000
0823.45.2019
Vinaphone
5000000
0916.86.2019
Vinaphone
5000000
09.1515.2019
Vinaphone
5000000
08.8686.2019
Vinaphone
9000000
0972.72.2019
Viettel
10000000
0886.42.2019
Vinaphone
1050000
083.22.5.2019
Vinaphone
1050000
0837.82.2019
Vinaphone
1050000
0949.85.2019
Vinaphone
1500000
0946.81.2019
Vinaphone
2130000
0823.85.2019
Vinaphone
980000
0946.94.2019
Vinaphone
1330000
0917.65.2019
Vinaphone
3000000
0941.59.2019
Vinaphone
2500000
09.1973.2019
Vinaphone
5000000
0948.36.2019
Vinaphone
2500000
0917.38.2019
Vinaphone
3300000
0944.29.2019
Vinaphone
2500000
0944.04.2019
Vinaphone
2500000
0947.51.2019
Vinaphone
1250000
0948.98.2019
Vinaphone
3300000
0941.30.2019
Vinaphone
1330000
0942.88.2019
Vinaphone
5000000
0886.50.2019
Vinaphone
1900000
0941.71.2019
Vinaphone
2500000
0944.91.2019
Vinaphone
2050000
0826.86.2019
Vinaphone
3000000
0944.89.2019
Vinaphone
3000000
0949.71.2019
Vinaphone
1330000
0941.38.2019
Vinaphone
3000000
0941.04.2019
Vinaphone
2500000
0911.14.2019
Vinaphone
2500000
0888.67.2019
Vinaphone
1750000
0942.36.2019
Vinaphone
2500000
0948.07.2019
Vinaphone
2500000
0946.97.2019
Vinaphone
1750000
0886.28.2019
Vinaphone
2130000
0941.89.2019
Vinaphone
3000000
0918.64.2019
Vinaphone
2500000
0944.12.2019
Vinaphone
2500000
0941.91.2019
Vinaphone
2500000
0949.55.2019
Vinaphone
2500000
0941.70.2019
Vinaphone
980000
0942.25.2019
Vinaphone
2500000
0911.24.2019
Vinaphone
2500000
0832.08.2019
Vinaphone
1100000
0918.39.2019
Vinaphone
3900000
091.882.2019
Vinaphone
3500000
0946.32.2019
Vinaphone
1330000
0889.05.2019
Vinaphone
2200000
0942.13.2019
Vinaphone
2500000
0945.202.019
Vinaphone
1250000
0915.93.2019
Vinaphone
3500000
0944.23.2019
Vinaphone
1330000
0918.30.2019
Vinaphone
2050000
0946.38.2019
Vinaphone
2500000
0915.62.2019
Vinaphone
2600000
0947.93.2019
Vinaphone
1330000
0949.05.2019
Vinaphone
1330000
0945.25.2019
Vinaphone
1330000
0941.35.2019
Vinaphone
2500000
0888.20.2019
Vinaphone
1980000
0946.19.2019
Vinaphone
2500000
0915.76.2019
Vinaphone
2200000
0948.75.2019
Vinaphone
1250000
0911.81.2019
Vinaphone
3500000
0913.72.2019
Vinaphone
3300000
0914.63.2019
Vinaphone
2500000
0942.59.2019
Vinaphone
2500000
0837.10.2019
Vinaphone
1100000
0945.01.2019
Vinaphone
2200000
0942.50.2019
Vinaphone
1100000
0941.78.2019
Vinaphone
2500000
094.112.2019
Vinaphone
2200000
0941.08.2019
Vinaphone
2500000
0947.69.2019
Vinaphone
2500000
0948.922.019
Vinaphone
1830000
0913.50.2019
Vinaphone
2050000
0941.37.2019
Vinaphone
2130000
0919.45.2019
Vinaphone
2500000
0946.18.2019
Vinaphone
2050000
0943.52.2019
Vinaphone
2500000
0946.74.2019
Vinaphone
1250000
0948.31.2019
Vinaphone
2500000
0945.99.2019
Vinaphone
5000000
0949.68.2019
Vinaphone
2900000
0886.98.2019
Vinaphone
3200000
0944.22.2019
Vinaphone
3800000
0917.57.2019
Vinaphone
3000000
0911.59.2019
Vinaphone
3000000
0888.58.2019
Vinaphone
2600000
0911.82.2019
Vinaphone
3300000
0918.48.2019
Vinaphone
2500000
0949.13.2019
Vinaphone
1330000
0946.61.2019
Vinaphone
2500000
0946.92.2019
Vinaphone
2500000
0888.70.2019
Vinaphone
1680000
0915.71.2019
Vinaphone
2900000
0942.89.2019
Vinaphone
3500000
0918.96.2019
Vinaphone
3800000
0945.74.2019
Vinaphone
1250000
0944.74.2019
Vinaphone
2050000
0945.17.2019
Vinaphone
1330000
0941.88.2019
Vinaphone
5000000
0945.64.2019
Vinaphone
1600000
0828.16.2019
Vinaphone
1600000
0365.53.2019
Viettel
450000
0396.30.2019
Viettel
450000
0389.81.2019
Viettel
450000
0327.95.2019
Viettel
450000
0329.55.2019
Viettel
450000
0328.61.2019
Viettel
450000
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f

Tin tức mới
Liên kết hữu ích