Sim Năm Sinh 2011

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0924.42.2011
Vietnamobile
1100000
0386.99.2011
Viettel
2800000
0924.32.2011
Vietnamobile
910000
097.23.6.2011
Viettel
5500000
0949.41.2011
Vinaphone
700000
0703.49.2011
Mobifone
630000
0365.64.2011
Viettel
910000
0366.67.2011
Viettel
2800000
0946.43.2011
Vinaphone
910000
0334.59.2011
Viettel
840000
0886.45.2011
Vinaphone
1100000
0947.50.2011
Vinaphone
700000
0836.22.2011
Vinaphone
1500000
0923.56.2011
Vietnamobile
1500000
0977.26.2011
Viettel
4000000
0948.91.2011
Vinaphone
910000
0929.00.2011
Vietnamobile
1325000
0928.31.2011
Vietnamobile
2000000
0928.64.2011
Vietnamobile
1700000
0929.26.2011
Vietnamobile
2000000
0929.73.2011
Vietnamobile
1500000
0764.77.2011
Mobifone
630000
0326.72.2011
Viettel
910000
0948.59.2011
Vinaphone
910000
092.27.6.2011
Vietnamobile
3000000
0358.48.2011
Viettel
910000
0377.45.2011
Viettel
910000
0352.23.2011
Viettel
2800000
0835.99.2011
Vinaphone
1500000
0925.57.2011
Vietnamobile
1500000
0929.71.2011
Vietnamobile
1500000
0973.39.2011
Viettel
3300000
0337.04.2011
Viettel
910000
0923.51.2011
Vietnamobile
2000000
0943.97.2011
Vinaphone
910000
0944.59.2011
Vinaphone
910000
0944.71.2011
Vinaphone
910000
0703.55.2011
Mobifone
735000
0703.69.2011
Mobifone
735000
097.14.4.2011
Viettel
5500000
0363.95.2011
Viettel
1100000
092.11.6.2011
Vietnamobile
3500000
092.26.7.2011
Vietnamobile
3000000
0849.00.2011
Vinaphone
630000
0928.91.2011
Vietnamobile
2000000
0926.91.2011
Vietnamobile
2000000
0923.64.2011
Vietnamobile
1700000
091.19.4.2011
Vinaphone
5000000
0392.61.2011
Viettel
2800000
0888.64.2011
Vinaphone
2000000
0962.94.2011
Viettel
5500000
0923.30.2011
Vietnamobile
1325000
0968.71.2011
Viettel
4000000
0837.66.2011
Vinaphone
1500000
0357.43.2011
Viettel
910000
0834.40.2011
Vinaphone
630000
0947.16.2011
Vinaphone
910000
0365.54.2011
Viettel
910000
0886.54.2011
Vinaphone
1100000
0373.65.2011
Viettel
1100000
0354.43.2011
Viettel
770000
0375.90.2011
Viettel
735000
0369.78.2011
Viettel
1100000
0949.57.2011
Vinaphone
700000
0777.95.2011
Mobifone
833000
0964.62.2011
Viettel
3500000
0943.65.2011
Vinaphone
910000
0946.34.2011
Vinaphone
910000
0966.64.2011
Viettel
3500000
0924.90.2011
Vietnamobile
910000
0342.19.2011
Viettel
2800000
0868.32.2011
Viettel
2500000
0837.77.2011
Vinaphone
2100000
0888.73.2011
Vinaphone
2000000
0395.88.2011
Viettel
2800000
0349.75.2011
Viettel
700000
0926.53.2011
Vietnamobile
1500000
0948.74.2011
Vinaphone
910000
0929.45.2011
Vietnamobile
1100000
0964.80.2011
Viettel
2600000
0942.71.2011
Vinaphone
2500000
0969.42.2011
Viettel
3500000
0926.79.2011
Vietnamobile
1500000
0393.40.2011
Viettel
700000
0945.96.2011
Vinaphone
910000
0342.05.2011
Viettel
2800000
0839.79.2011
Vinaphone
1500000
0357.18.2011
Viettel
1100000
0972.39.2011
Viettel
5500000
0924.29.2011
Vietnamobile
1100000
0968.49.2011
Viettel
2500000
0353.71.2011
Viettel
735000
0949.85.2011
Vinaphone
700000
0386.31.2011
Viettel
910000
0389.51.2011
Viettel
1100000
0929.24.2011
Vietnamobile
1700000
0343.74.2011
Viettel
840000
0376.89.2011
Viettel
1100000
0769.62.2011
Mobifone
735000
0837.99.2011
Vinaphone
1500000
09.14.05.2011
Vinaphone
9000000
0984.63.2011
Viettel
2500000
0378.50.2011
Viettel
735000
0947.63.2011
Vinaphone
910000
0327.84.2011
Viettel
910000
0962.53.2011
Viettel
5500000
0926.83.2011
Vietnamobile
1700000
0352.47.2011
Viettel
2800000
0363.34.2011
Viettel
910000
0886.46.2011
Vinaphone
1100000
0942.63.2011
Vinaphone
2500000
0364.76.2011
Viettel
770000
0979.42.2011
Viettel
4000000
0869.09.2011
Viettel
2500000
0922.92.2011
Vietnamobile
3500000
0925.17.2011
Vietnamobile
1500000
0356.18.2011
Viettel
910000
0978.76.2011
Viettel
3300000
0929.44.2011
Vietnamobile
1500000
092.24.8.2011
Vietnamobile
2500000
0847.00.2011
Vinaphone
630000
0373.95.2011
Viettel
1100000
0339.48.2011
Viettel
910000
096.14.3.2011
Viettel
5500000
0966.37.2011
Viettel
4000000
0929.66.2011
Vietnamobile
2800000
0948.97.2011
Vinaphone
910000
0947.41.2011
Vinaphone
910000
0929.35.2011
Vietnamobile
2000000
0387.30.2011
Viettel
735000
0337.35.2011
Viettel
1100000
0393.06.2011
Viettel
2800000
0924.78.2011
Vietnamobile
1100000
0328.75.2011
Viettel
910000
096.15.5.2011
Viettel
5500000
0928.44.2011
Vietnamobile
1700000
0929.31.2011
Vietnamobile
1500000
0886.41.2011
Vinaphone
1100000
0786.52.2011
Mobifone
735000
0925.31.2011
Vietnamobile
2000000
0886.48.2011
Vinaphone
1100000
0929.43.2011
Vietnamobile
1100000
0989.47.2011
Viettel
5000000
0888.26.2011
Vinaphone
2000000
0344.64.2011
Viettel
840000
0368.41.2011
Viettel
910000
0948.67.2011
Vinaphone
910000
0947.51.2011
Vinaphone
910000
0943.76.2011
Vinaphone
910000
096.177.2011
Viettel
5500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff

1
Liên kết hữu ích