Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
097.106.2004
Viettel
6500000
0368.52.2004
Viettel
2010000
0328.40.2004
Viettel
930000
0373.40.2004
Viettel
930000
0352.40.2004
Viettel
930000
0349.6.5.2004
Viettel
980000
0396.79.2004
Viettel
1170000
0329.2.7.2004
Viettel
1210000
036.7.04.2004
Viettel
1590000
033.779.2004
Viettel
2280000
037.998.2004
Viettel
1250000
0355.36.2004
Viettel
1100000
0326.51.2004
Viettel
900000
097.13.2.2004
Viettel
5600000
0329.34.2004
Viettel
860000
0354.77.2004
Viettel
1240000
0359.76.2004
Viettel
990000
0347.62.2004
Viettel
860000
034.271.2004
Viettel
2130000
0368.59.2004
Viettel
1750000
0346.98.2004
Viettel
1100000
0346.3.5.2004
Viettel
900000
037.29.3.2004
Viettel
2280000
039.271.2004
Viettel
2130000
0384.72.2004
Viettel
1100000
0397.31.2004
Viettel
930000
0376.17.2004
Viettel
900000
0359.8.7.2004
Viettel
1140000
0388.27.2004
Viettel
1250000
0379.54.2004
Viettel
1100000
0359.37.2004
Viettel
950000
0374.25.2004
Viettel
860000
0345.4.7.2004
Viettel
1750000
0348.92.2004
Viettel
1100000
0375.96.2004
Viettel
1170000
036.22.5.2004
Viettel
2130000
097.133.2004
Viettel
6000000
0394.17.2004
Viettel
860000
097.187.2004
Viettel
4300000
098.139.2004
Viettel
5600000
0364.95.2004
Viettel
930000
0383.82.2004
Viettel
2130000
0337.4.8.2004
Viettel
860000
0335.62.2004
Viettel
930000
036.5.03.2004
Viettel
1750000
0865.4.9.2004
Viettel
1100000
0378.39.2004
Viettel
1240000
0357.61.2004
Viettel
930000
0338.93.2004
Viettel
1750000
0353.82.2004
Viettel
1890000
039.28.1.2004
Viettel
2130000
0395.42.2004
Viettel
1170000
0348.81.2004
Viettel
1100000
0363.92.2004
Viettel
1320000
0374.40.2004
Viettel
930000
0396.84.2004
Viettel
1250000
0375.3.8.2004
Viettel
1630000
0394.2.2.2004
Viettel
1560000
0378.5.5.2004
Viettel
1750000
0367.20.2004
Viettel
840000
0359.7.1.2004
Viettel
910000
0368.4.3.2004
Viettel
1750000
0377.94.2004
Viettel
1100000
038.31.7.2004
Viettel
2130000
0982.85.2004
Viettel
5600000
0374.21.2004
Viettel
1100000
0357.81.2004
Viettel
1330000
033.8.01.2004
Viettel
2130000
034.7.03.2004
Viettel
1750000
0367.66.2004
Viettel
1750000
0374.62.2004
Viettel
860000
0334.81.2004
Viettel
1100000
096.19.3.2004
Viettel
5600000
0362.80.2004
Viettel
930000
0394.59.2004
Viettel
900000
032.939.2004
Viettel
1750000
0386.40.2004
Viettel
930000
0337.4.2.2004
Viettel
1100000
0382.90.2004
Viettel
930000
0382.70.2004
Viettel
860000
0359.40.2004
Viettel
930000
036.306.2004
Viettel
2280000
034.22.9.2004
Viettel
2130000
0357.54.2004
Viettel
1100000
0367.49.2004
Viettel
950000
096.107.2004
Viettel
5100000
0347.43.2004
Viettel
1250000
0375.5.1.2004
Viettel
900000
0368.40.2004
Viettel
930000
039.305.2004
Viettel
2280000
0374.9.5.2004
Viettel
950000
0364.74.2004
Viettel
1100000
0964.14.2004
Viettel
3000000
0968.24.2004
Viettel
4000000
0964.17.2004
Viettel
3000000
0977.03.2004
Viettel
4000000
0971.77.2004
Viettel
4000000
0962.67.2004
Viettel
3500000
0865.81.2004
Viettel
2050000
0862.30.2004
Viettel
2050000
0866.35.2004
Viettel
2050000
0867.40.2004
Viettel
2000000
0866.32.2004
Viettel
3000000
0974.13.2004
Viettel
3000000
0869.42.2004
Viettel
2050000
0981.42.2004
Viettel
4000000
0867.26.2004
Viettel
2050000
0862.20.2004
Viettel
2050000
0866.66.2004
Viettel
18000000
0974.25.2004
Viettel
3000000
0971.53.2004
Viettel
3000000
0867.39.2004
Viettel
2000000
0866.39.2004
Viettel
3500000
0867.66.2004
Viettel
3000000
0964.09.2004
Viettel
3000000
0867.96.2004
Viettel
2050000
0974.08.2004
Viettel
3000000
0866.48.2004
Viettel
2000000
0985.26.2004
Viettel
4000000
0984.24.2004
Viettel
4000000
0865.91.2004
Viettel
3000000
0976.52.2004
Viettel
4000000
0869.58.2004
Viettel
2500000
0867.90.2004
Viettel
2050000
0974.52.2004
Viettel
3500000
0985.37.2004
Viettel
4000000
0984.63.2004
Viettel
3000000
0867.35.2004
Viettel
2050000
0974.63.2004
Viettel
3000000
0865.82.2004
Viettel
2000000
0963.54.2004
Viettel
3000000
0961.73.2004
Viettel
4000000
0869.53.2004
Viettel
2050000
0865.85.2004
Viettel
2050000
0969.43.2004
Viettel
3000000
0356.66.2004
Viettel
8000000
03.6868.2004
Viettel
10000000
0862.90.2004
Viettel
2000000
0867.73.2004
Viettel
2050000
0964.62.2004
Viettel
3000000
0867.81.2004
Viettel
2050000
0867.37.2004
Viettel
2050000
0869.41.2004
Viettel
2050000
0867.34.2004
Viettel
2050000
0984.04.2004
Viettel
3000000
0869.44.2004
Viettel
2050000
0862.66.2004
Viettel
4000000
0866.23.2004
Viettel
3000000
0862.55.2004
Viettel
4000000
0867.30.2004
Viettel
2050000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

1
Liên kết hữu ích