Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0943.31.2004
Vinaphone
1043000
097.14.4.2004
Viettel
5000000
0942.76.2004
Vinaphone
3000000
0949.37.2004
Vinaphone
840000
0925.22.2004
Vietnamobile
2500000
0947.32.2004
Vinaphone
1043000
0903.65.2004
Mobifone
1900000
0949.56.2004
Vinaphone
840000
0376.51.2004
Viettel
924000
0949.95.2004
Vinaphone
1043000
0342.36.2004
Viettel
3500000
0929.28.2004
Vietnamobile
1500000
0965.42.2004
Viettel
4000000
09.14.07.2004
Vinaphone
8000000
0898.78.2004
Mobifone
1100000
0764.92.2004
Mobifone
700000
0823.39.2004
Vinaphone
1500000
0978.43.2004
Viettel
4600000
0947.67.2004
Vinaphone
1043000
0929.54.2004
Vietnamobile
1500000
0834.77.2004
Vinaphone
1100000
0961.47.2004
Viettel
5000000
0965.73.2004
Viettel
5000000
0837.86.2004
Vinaphone
1500000
0944.87.2004
Vinaphone
1043000
0392.96.2004
Viettel
3500000
0829.96.2004
Vinaphone
1500000
0362.75.2004
Viettel
3500000
0988.91.2004
Viettel
4000000
0949.54.2004
Vinaphone
840000
0769.60.2004
Mobifone
700000
0829.69.2004
Vinaphone
1500000
035.25.7.2004
Viettel
3500000
0778.97.2004
Mobifone
770000
0927.53.2004
Vietnamobile
1800000
0927.54.2004
Vietnamobile
1800000
0947.85.2004
Vinaphone
1043000
0708.76.2004
Mobifone
700000
0359.78.2004
Viettel
924000
0973.52.2004
Viettel
4000000
0368.47.2004
Viettel
854000
0926.53.2004
Vietnamobile
1500000
0886.57.2004
Vinaphone
1100000
0786.70.2004
Mobifone
700000
0919.32.2004
Vinaphone
2500000
0961.05.2004
Viettel
5000000
0944.76.2004
Vinaphone
1043000
0929.44.2004
Vietnamobile
1700000
0929.25.2004
Vietnamobile
1500000
0826.96.2004
Vinaphone
1500000
0823.68.2004
Vinaphone
1500000
0765.85.2004
Mobifone
700000
0947.19.2004
Vinaphone
1043000
0926.78.2004
Vietnamobile
1500000
0946.17.2004
Vinaphone
1043000
0968.67.2004
Viettel
4000000
0363.71.2004
Viettel
924000
0968.84.2004
Viettel
4000000
0923.40.2004
Vietnamobile
1800000
0946.03.2004
Vinaphone
1043000
0928.05.2004
Vietnamobile
4500000
0929.47.2004
Vietnamobile
1600000
0767.86.2004
Mobifone
780000
0378.34.2004
Viettel
854000
0924.42.2004
Vietnamobile
1600000
0886.51.2004
Vinaphone
1100000
0707.31.2004
Mobifone
875000
0707.35.2004
Mobifone
875000
0946.95.2004
Vinaphone
1043000
0929.64.2004
Vietnamobile
1800000
0767.83.2004
Mobifone
770000
097.13.9.2004
Viettel
5000000
037.23.3.2004
Viettel
3500000
0923.56.2004
Vietnamobile
1500000
0942.62.2004
Vinaphone
3000000
0353.04.2004
Viettel
3500000
035.26.1.2004
Viettel
3500000
0926.98.2004
Vietnamobile
1500000
0923.50.2004
Vietnamobile
910000
0977.23.2004
Viettel
4000000
0928.90.2004
Vietnamobile
910000
0986.94.2004
Viettel
7500000
0924.76.2004
Vietnamobile
1600000
0926.32.2004
Vietnamobile
1500000
0928.69.2004
Vietnamobile
1475000
0926.57.2004
Vietnamobile
1800000
0944.58.2004
Vinaphone
1043000
0944.82.2004
Vinaphone
1043000
0946.34.2004
Vinaphone
1043000
0948.75.2004
Vinaphone
1043000
0924.94.2004
Vietnamobile
1600000
0358.17.2004
Viettel
924000
0372.65.2004
Viettel
3500000
092.24.2.2004
Vietnamobile
2800000
0855.51.2004
Vinaphone
1500000
0829.66.2004
Vinaphone
1500000
0827.79.2004
Vinaphone
1500000
0898.79.2004
Mobifone
1100000
098.125.2004
Viettel
5000000
0924.88.2004
Vietnamobile
1700000
091.19.7.2004
Vinaphone
4500000
0948.60.2004
Vinaphone
840000
0927.16.2004
Vietnamobile
1800000
0945.71.2004
Vinaphone
1043000
0949.70.20.04
Vinaphone
700000
0868.79.2004
Viettel
3500000
0929.39.2004
Vietnamobile
2500000
0924.13.2004
Vietnamobile
910000
0927.42.2004
Vietnamobile
1800000
0943.24.2004
Vinaphone
1043000
0927.57.2004
Vietnamobile
1800000
0357.56.2004
Viettel
1250000
0332.09.2004
Viettel
3500000
0928.71.2004
Vietnamobile
1800000
0924.28.2004
Vietnamobile
910000
0797.63.2004
Mobifone
770000
0947.92.2004
Vinaphone
1043000
0943.85.2004
Vinaphone
1043000
097.156.2004
Viettel
5000000
0397.54.2004
Viettel
854000
0825.66.2004
Vinaphone
1500000
0825.88.2004
Vinaphone
1500000
0332.64.2004
Viettel
3500000
0838.55.2004
Vinaphone
1500000
0707.82.2004
Mobifone
875000
0357.71.2004
Viettel
924000
0837.99.2004
Vinaphone
1500000
0764.38.2004
Mobifone
700000
0785.97.2004
Mobifone
700000
0923.98.2004
Vietnamobile
1500000
091.19.4.2004
Vinaphone
4500000
0352.91.2004
Viettel
3500000
0943.01.2004
Vinaphone
3000000
096.13.6.2004
Viettel
5000000
0825.22.2004
Vinaphone
1500000
038.22.7.2004
Viettel
3500000
0927.91.2004
Vietnamobile
1800000
092.11.6.2004
Vietnamobile
4000000
092.12.4.2004
Vietnamobile
3000000
0376.97.2004
Viettel
924000
0785.96.2004
Mobifone
700000
098.17.4.2004
Viettel
5000000
0839.66.2004
Vinaphone
1500000
0928.56.2004
Vietnamobile
1500000
0397.41.2004
Viettel
854000
0398.47.2004
Viettel
854000
0898.67.2004
Mobifone
1100000
0982.71.2004
Viettel
6600000
036.30.8.2004
Viettel
3500000
0886.46.2004
Vinaphone
1100000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

1
Liên kết hữu ích