Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0797.52.2004
Mobifone
1290000
0792.82.2004
Mobifone
1290000
0783.62.2004
Mobifone
1290000
0792.92.2004
Mobifone
1290000
0797.32.2004
Mobifone
1290000
0798.32.2004
Mobifone
1290000
0937.41.2004
Mobifone
1600000
0798.62.2004
Mobifone
1290000
0793.82.2004
Mobifone
1290000
0786.62.2004
Mobifone
1290000
0785.42.2004
Mobifone
1290000
0783.44.2004
Mobifone
1290000
0784.60.2004
Mobifone
950000
0784.40.2004
Mobifone
880000
0932.9.5.2004
Mobifone
1250000
0907.7.7.2004
Mobifone
7500000
0907.7.3.2004
Mobifone
1900000
0939.9.5.2004
Mobifone
1250000
0939.70.2004
Mobifone
1250000
0907.80.2004
Mobifone
1250000
0907.7.1.2004
Mobifone
1250000
0939.07.2004
Mobifone
3000000
0939.5.6.2004
Mobifone
1250000
0899.00.2004
Mobifone
1980000
0907.9.3.2004
Mobifone
2050000
0907.9.5.2004
Mobifone
2050000
0901.2.2.2004
Mobifone
3700000
0939.05.2004
Mobifone
1750000
0939.2.2.2004
Mobifone
3700000
0907.1.3.2004
Mobifone
1980000
0907.6.8.2004
Mobifone
4000000
0907.9.7.2004
Mobifone
2050000
0931.09.2004
Mobifone
2050000
0907.6.1.2004
Mobifone
1980000
0907.5.5.2004
Mobifone
2200000
0913.23.2004
Vinaphone
5000000
09.1981.2004
Vinaphone
4500000
0916.09.2004
Vinaphone
7200000
082.567.2004
Vinaphone
3000000
081.345.2004
Vinaphone
3000000
084.789.2004
Vinaphone
3000000
09.1996.2004
Vinaphone
9000000
084.678.2004
Vinaphone
3000000
081.789.2004
Vinaphone
3000000
08.1982.2004
Vinaphone
5000000
085.234.2004
Vinaphone
3000000
0913.06.2004
Vinaphone
7200000
081.678.2004
Vinaphone
3000000
091.799.2004
Vinaphone
5000000
081.567.2004
Vinaphone
3000000
09.1997.2004
Vinaphone
4500000
0911.68.2004
Vinaphone
3100000
09.1982.2004
Vinaphone
5000000
0584.86.2004
Vietnamobile
810000
0375.79.2004
Viettel
2130000
0949.39.2004
Vinaphone
2600000
0353.61.2004
Viettel
1830000
0352.06.2004
Viettel
1830000
0949.89.2004
Vinaphone
2280000
0769.76.2004
Mobifone
1830000
0393.31.2004
Viettel
1830000
0366.48.2004
Viettel
1830000
0777.95.2004
Mobifone
3000000
0707.32.2004
Mobifone
2600000
07.03.01.2004
Mobifone
5000000
0786.68.2004
Mobifone
2130000
0394.46.2004
Viettel
1830000
0778.98.2004
Mobifone
2130000
0707.81.2004
Mobifone
2600000
0774.77.2004
Mobifone
2130000
0785.95.2004
Mobifone
1830000
0367.52.2004
Viettel
1830000
0352.44.2004
Viettel
1830000
0764.13.2004
Mobifone
1830000
0798.77.2004
Mobifone
2130000
0365.65.2004
Viettel
1830000
0773.98.2004
Mobifone
1830000
0797.71.2004
Mobifone
1830000
0765.81.2004
Mobifone
1830000
0347.27.2004
Viettel
1830000
0708.89.2004
Mobifone
2130000
0707.85.2004
Mobifone
2600000
0358.21.2004
Viettel
1830000
0357.26.2004
Viettel
1830000
0836.72.2004
Vinaphone
1830000
0764.98.2004
Mobifone
1830000
0707.88.2004
Mobifone
3000000
0778.72.2004
Mobifone
2130000
093.656.2004
Mobifone
2600000
0785.29.2004
Mobifone
1830000
0703.61.2004
Mobifone
1830000
0785.99.2004
Mobifone
2130000
093.21.4.2004
Mobifone
3300000
0985.69.2004
Viettel
2800000
0356.43.2004
Viettel
1830000
0365.46.2004
Viettel
1830000
0786.30.2004
Mobifone
1180000
0387.22.2004
Viettel
2130000
0949.43.2004
Vinaphone
2600000
0333.28.2004
Viettel
3000000
0398.19.2004
Viettel
1830000
0765.32.2004
Mobifone
1830000
0566.43.2004
Vietnamobile
810000
0799.97.2004
Mobifone
2600000
0767.47.2004
Mobifone
1830000
0399.31.2004
Viettel
1830000
0358.22.2004
Viettel
2130000
0385.35.2004
Viettel
1830000
0583.45.2004
Vietnamobile
810000
097.303.2004
Viettel
2800000
0353.16.2004
Viettel
1830000
0777.63.2004
Mobifone
3000000
0926.30.2004
Vietnamobile
1800000
0944.58.2004
Vinaphone
1043000
0392.35.2004
Viettel
3500000
0786.01.2004
Mobifone
700000
0839.77.2004
Vinaphone
1500000
0947.67.2004
Vinaphone
1043000
0968.49.2004
Viettel
4000000
0924.32.2004
Vietnamobile
910000
0362.41.2004
Viettel
3500000
0946.13.2004
Vinaphone
1043000
0373.59.2004
Viettel
924000
0923.41.2004
Vietnamobile
1800000
0332.37.2004
Viettel
3500000
0944.76.2004
Vinaphone
1043000
0924.88.2004
Vietnamobile
1700000
0924.81.2004
Vietnamobile
910000
0961.05.2004
Viettel
5000000
0764.08.2004
Mobifone
700000
0785.97.2004
Mobifone
700000
0965.42.2004
Viettel
4000000
0947.85.2004
Vinaphone
1043000
0768.66.2004
Mobifone
875000
0942.45.2004
Vinaphone
3000000
092.11.6.2004
Vietnamobile
4000000
0928.27.2004
Vietnamobile
1800000
0358.34.2004
Viettel
854000
097.25.4.2004
Viettel
5000000
0392.07.2004
Viettel
3500000
0868.94.2004
Viettel
1900000
0961.47.2004
Viettel
5000000
0836.79.2004
Vinaphone
1500000
0925.23.2004
Vietnamobile
1500000
0826.88.2004
Vinaphone
1500000
0947.32.2004
Vinaphone
1043000
0929.54.2004
Vietnamobile
1500000
0929.64.2004
Vietnamobile
1800000
0797.63.2004
Mobifone
770000
0945.71.2004
Vinaphone
1043000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

1
Liên kết hữu ích