Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
090.81.81.999
Mobifone
99000000
0986.11.11.99
Viettel
77000000
0373.441.999
Viettel
6000000
0946.20.05.99
Vinaphone
1250000
0942.19.08.99
Vinaphone
1600000
0345.31.1199
Viettel
1830000
0943.22.06.99
Vinaphone
1600000
0942.18.08.99
Vinaphone
1600000
0775.08.11.99
Mobifone
1830000
0386.31.1199
Viettel
1680000
0797.170.999
Mobifone
5500000
0777.141.999
Mobifone
10000000
0784.201.999
Mobifone
5500000
0767.1111.99
Mobifone
13000000
0931.15.11.99
Mobifone
4500000
0784.651.999
Mobifone
5500000
0346.07.1199
Viettel
1680000
0343.08.1199
Viettel
1830000
0779.661.999
Mobifone
8000000
0943.28.04.99
Vinaphone
1600000
0914.24.10.99
Vinaphone
1600000
0336.25.01.99
Viettel
1100000
0373.070.999
Viettel
8000000
0358.0303.99
Viettel
1330000
0937.24.11.99
Mobifone
4000000
0358.31.1199
Viettel
1680000
0938.27.11.99
Mobifone
4000000
0346.02.1199
Viettel
1830000
0946.28.08.99
Vinaphone
1600000
0786.28.11.99
Mobifone
1250000
0343.15.1199
Viettel
1830000
0836.1111.99
Vinaphone
13000000
0942.16.08.99
Vinaphone
1600000
0328.29.05.99
Viettel
1100000
0914.09.12.99
Vinaphone
1600000
0827.411.999
Vinaphone
8000000
0398.26.08.99
Viettel
1100000
0914.28.04.99
Vinaphone
1600000
07676.8.1999
Mobifone
8100000
07.76.76.1999
Mobifone
10300000
0768.97.1999
Mobifone
6200000
0933.16.05.99
Mobifone
1287500
0767.08.1999
Mobifone
6700000
0937.08.07.99
Mobifone
1800000
0926.22.11.99
Vietnamobile
5700000
0937.27.01.99
Mobifone
1287500
0765.76.1999
Mobifone
5700000
0776.73.1999
Mobifone
5200000
0778.86.1999
Mobifone
8300000
0775.05.1999
Mobifone
6700000
0937.53.1999
Mobifone
18000000
0776.72.1999
Mobifone
5700000
0908.300.299
Mobifone
1600000
0903.16.05.99
Mobifone
1500000
0765.32.1999
Mobifone
5200000
0931.26.08.99
Mobifone
1250000
0775.90.1999
Mobifone
6200000
0909.26.01.99
Mobifone
2000000
0769.961.999
Mobifone
12000000
0937.14.07.99
Mobifone
1350000
0933.310.299
Mobifone
875000
0779.75.1999
Mobifone
7200000
0933.06.12.99
Mobifone
1287500
0776.65.1999
Mobifone
7700000
0785.06.06.99
Mobifone
2000000
0931.260.199
Mobifone
1800000
0937.24.12.99
Mobifone
1400000
0938.22.01.99
Mobifone
1500000
0792.05.05.99
Mobifone
2000000
0789.87.1999
Mobifone
6700000
0778.87.1999
Mobifone
8300000
0707.020.999
Mobifone
11000000
0769.78.1999
Mobifone
6200000
0908.250.599
Mobifone
1800000
0931.260.299
Mobifone
1800000
0785.31.11.99
Mobifone
945000
0931.24.12.99
Mobifone
1150000
0778.67.1999
Mobifone
6700000
0926.100.999
Vietnamobile
18000000
0789.90.1999
Mobifone
7700000
0785.05.05.99
Mobifone
2000000
0778.03.1999
Mobifone
5200000
0778.62.1999
Mobifone
5700000
0765.83.1999
Mobifone
4800000
076543.1999
Mobifone
16000000
0931.260.399
Mobifone
1800000
0931.250.799
Mobifone
1800000
0789.72.1999
Mobifone
6700000
0769.67.1999
Mobifone
6200000
0768.96.1999
Mobifone
6200000
0785.03.03.99
Mobifone
2000000
0765.79.1999
Mobifone
8800000
0931.24.05.99
Mobifone
1150000
0778.69.1999
Mobifone
7700000
0769.75.1999
Mobifone
6200000
0931.251.099
Mobifone
1800000
0937.29.04.99
Mobifone
1600000
0778.06.1999
Mobifone
5700000
0903.15.08.99
Mobifone
1800000
0937.020.799
Mobifone
1550000
0932.01.03.99
Mobifone
1500000
0776.781.999
Mobifone
10300000
0775.79.1999
Mobifone
12000000
0931.27.1999
Mobifone
20000000
0778.97.1999
Mobifone
7700000
0792.07.07.99
Mobifone
2200000
0765.85.1999
Mobifone
6200000
0932.13.07.99
Mobifone
1500000
0789.76.1999
Mobifone
6700000
0765.87.1999
Mobifone
5700000
0931.24.01.99
Mobifone
1137500
0931.23.04.99
Mobifone
1150000
0931.24.06.99
Mobifone
1150000
0707.030.999
Mobifone
11000000
0937.30.12.99
Mobifone
1287500
0937.22.01.99
Mobifone
1800000
0776.180.999
Mobifone
4800000
0937.04.03.99
Mobifone
1600000
0931.250.899
Mobifone
1800000
0776.130.999
Mobifone
4800000
0931.29.10.99
Mobifone
1500000
0937.29.05.99
Mobifone
980000
0789.98.1.999
Mobifone
12000000
0933.27.08.99
Mobifone
1350000
0932.15.07.99
Mobifone
1500000
0931.280.699
Mobifone
1800000
0931.250.499
Mobifone
1800000
0937.16.03.99
Mobifone
1287500
0778.85.1999
Mobifone
7700000
0767.05.1999
Mobifone
6700000
0767.07.1999
Mobifone
7700000
0931.250.399
Mobifone
1800000
0933.14.04.99
Mobifone
1150000
0937.100.699
Mobifone
2050000
0768.180.999
Mobifone
5700000
0785.12.12.99
Mobifone
2000000
0933.100.699
Mobifone
2250000
0792.06.06.99
Mobifone
2000000
0937.280.399
Mobifone
1500000
0778.70.1999
Mobifone
4800000
0797.79.1999
Mobifone
15000000
0931.210.599
Mobifone
1500000
0931.250.699
Mobifone
1800000
0792.03.03.99
Mobifone
2000000
0931.23.05.99
Mobifone
1137500
0776.150.999
Mobifone
4800000
0938.03.01.99
Mobifone
1600000
0937.19.04.99
Mobifone
1325000
0931.270.699
Mobifone
1400000
0931.24.04.99
Mobifone
1137500
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới
Liên kết hữu ích