Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0847.55.1990
Vinaphone
980000
0835.14.1990
Vinaphone
1043000
0784.97.1990
Mobifone
1100000
0834.85.1990
Vinaphone
980000
0396.47.1990
Viettel
1325000
0814.77.1990
Vinaphone
980000
0363.71.1990
Viettel
1900000
0397.6.3.1990
Viettel
1800000
0375.77.1990
Viettel
2000000
0379.1.8.1990
Viettel
1900000
0785.24.1990
Mobifone
980000
0783.34.1990
Mobifone
980000
0368.74.1990
Viettel
1400000
0359.8.4.1990
Viettel
1325000
0348.14.1990
Viettel
1175000
0354.03.1990
Viettel
1325000
0785.76.1990
Mobifone
1175000
0819.48.1990
Vinaphone
1043000
0786.31.1990
Mobifone
1175000
0814.79.1990
Vinaphone
980000
038.22.3.1990
Viettel
5000000
0373.3.1.1990
Viettel
1900000
0358.12.1990
Viettel
5000000
0399.22.1990
Viettel
3500000
0849.25.1990
Vinaphone
875000
0798.59.1990
Mobifone
1175000
0849.38.1990
Vinaphone
875000
0817.42.1990
Vinaphone
1043000
0911.52.1990
Vinaphone
6500000
0967.61.1990
Viettel
6500000
0849.84.1990
Vinaphone
875000
0354.11.1990
Viettel
5000000
0393.54.1990
Viettel
1400000
0847.24.1990
Vinaphone
980000
033.30.5.1990
Viettel
5000000
0785.66.1990
Mobifone
1250000
0853.14.1990
Vinaphone
980000
0859.66.1990
Vinaphone
2000000
0854.37.1990
Vinaphone
980000
0898.94.1990
Mobifone
1100000
0399.8.5.1990
Viettel
2000000
0347.40.1990
Viettel
980000
0846.19.1990
Vinaphone
980000
0823.64.1990
Vinaphone
1043000
0382.41.1990
Viettel
5000000
0399.56.1990
Viettel
1900000
0858.48.1990
Vinaphone
1043000
0784.72.1990
Mobifone
910000
0857.44.1990
Vinaphone
1043000
0363.98.1990
Viettel
1900000
0797.35.1990
Mobifone
1250000
0383.54.1990
Viettel
1400000
0389.78.1990
Viettel
1900000
0786.72.1990
Mobifone
1175000
0347.63.1990
Viettel
1175000
038.424.1990
Viettel
1175000
0337.95.1990
Viettel
1900000
0339.74.1990
Viettel
1400000
0364.57.1990
Viettel
1175000
0845.83.1990
Vinaphone
980000
035.29.7.1990
Viettel
5000000
0857.31.1990
Vinaphone
1250000
0848.71.1990
Vinaphone
980000
0328.57.1990
Viettel
1800000
0814.49.1990
Vinaphone
875000
0793.76.1990
Mobifone
1175000
0329.51.1990
Viettel
1800000
0397.75.1990
Viettel
1800000
0926.85.1990
Vietnamobile
3200000
0395.22.1990
Viettel
2000000
0845.64.1990
Vinaphone
980000
0335.74.1990
Viettel
1400000
0929.40.1990
Vietnamobile
2600000
0784.21.1990
Mobifone
1385000
038.27.2.1990
Viettel
5000000
0358.60.1990
Viettel
1250000
0924.18.1990
Vietnamobile
2500000
0386.24.1990
Viettel
1325000
0846.82.1990
Vinaphone
980000
0924.49.1990
Vietnamobile
1800000
0797.57.1990
Mobifone
1250000
0817.24.1990
Vinaphone
1043000
0845.41.1990
Vinaphone
980000
0813.48.1990
Vinaphone
1043000
0818.74.1990
Vinaphone
1043000
039.28.7.1990
Viettel
5000000
0326.74.1990
Viettel
1325000
0797.74.1990
Mobifone
1100000
035.6.10.1990
Viettel
5000000
0786.24.1990
Mobifone
980000
0846.13.1990
Vinaphone
980000
0335.7.5.1990
Viettel
1900000
0847.51.1990
Vinaphone
980000
0364.2.1.1990
Viettel
1175000
0329.76.1990
Viettel
1800000
0829.72.1990
Vinaphone
1250000
0356.49.1990
Viettel
1175000
0797.13.1990
Mobifone
1250000
0792.13.1990
Mobifone
3500000
0813.44.1990
Vinaphone
1043000
0816.43.1990
Vinaphone
1043000
0813.34.1990
Vinaphone
1043000
091.132.1990
Vinaphone
6500000
0354.37.1990
Viettel
1175000
0785.3.7.1990
Mobifone
910000
0354.15.1990
Viettel
1175000
0348.45.1990
Viettel
1175000
0829.64.1990
Vinaphone
1043000
0783.2.0.1990
Mobifone
910000
0365.70.1990
Viettel
1250000
0843.49.1990
Vinaphone
875000
0849.45.1990
Vinaphone
875000
035.23.9.1990
Viettel
5000000
0397.53.1990
Viettel
1325000
0369.60.1990
Viettel
1250000
0818.47.1990
Vinaphone
1043000
0798.43.1990
Mobifone
980000
0814.86.1990
Vinaphone
980000
0963.27.1990
Viettel
6000000
0783.69.1990
Mobifone
1175000
0365.8.0.1990
Viettel
1250000
0845.24.1990
Vinaphone
980000
0854.46.1990
Vinaphone
980000
0792.36.1990
Mobifone
3500000
0798.97.1990
Mobifone
1175000
0797.14.1990
Mobifone
1100000
0855.14.1990
Vinaphone
1043000
0926.99.1990
Vietnamobile
10000000
0814.98.1990
Vinaphone
875000
0382.61.1990
Viettel
5000000
0845.76.1990
Vinaphone
980000
0847.63.1990
Vinaphone
980000
036.332.1990
Viettel
1900000
0834.77.1990
Vinaphone
980000
0374.53.1990
Viettel
980000
079.28.4.1990
Mobifone
3500000
0367.39.1990
Viettel
2000000
039.27.5.1990
Viettel
5000000
0785.74.1990
Mobifone
980000
0845.51.1990
Vinaphone
980000
0329.63.1990
Viettel
1800000
0798.25.1990
Mobifone
1175000
0356.9.3.1990
Viettel
1800000
0847.14.1990
Vinaphone
980000
0962.04.1990
Viettel
9000000
091.164.1990
Vinaphone
6500000
0355.28.1990
Viettel
1900000
0824.58.1990
Vinaphone
980000
0826.14.1990
Vinaphone
1043000
0814.59.1990
Vinaphone
980000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

1
Liên kết hữu ích