Sim Năm Sinh 1966

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0969.25.1966
Viettel
4000000
0944.431.966
Vinaphone
980000
0946.39.1966
Vinaphone
1250000
0913.701.966
Vinaphone
1600000
0945.81.1966
Vinaphone
1330000
08.1313.1966
Vinaphone
980000
0946.46.1966
Vinaphone
1600000
0944.35.1966
Vinaphone
1250000
0817.88.1966
Vinaphone
1180000
0943.46.1966
Vinaphone
980000
0853.361.966
Vinaphone
600000
09.1368.1966
Vinaphone
8500000
08.1977.1966
Vinaphone
2900000
0946.24.1966
Vinaphone
910000
0944.80.1966
Vinaphone
1250000
0812.601.966
Vinaphone
700000
0949.73.1966
Vinaphone
910000
0943.93.1966
Vinaphone
1250000
093.12.7.1966
Mobifone
830000
0937.2.9.1966
Mobifone
1200000
0937.961.966
Mobifone
1290000
0937.221.966
Mobifone
1100000
0937.701.966
Mobifone
840000
09.07.05.1966
Mobifone
5300000
0932.961.966
Mobifone
1750000
0942.911.966
Vinaphone
2900000
0886.911.966
Vinaphone
3000000
0703.99.1966
Mobifone
1830000
0765.74.1966
Mobifone
1830000
0949.34.1966
Vinaphone
2280000
0786.28.1966
Mobifone
1680000
0888.13.1966
Vinaphone
2700000
0974.52.1966
Viettel
2600000
0365.46.1966
Viettel
1830000
0932.41.1966
Mobifone
2050000
0932.62.1966
Mobifone
2200000
0769.61.1966
Mobifone
1830000
0973.27.1966
Viettel
2600000
0566.71.1966
Vietnamobile
810000
0888.78.1966
Vinaphone
2600000
0933.65.1966
Mobifone
2050000
0937.63.1966
Mobifone
2050000
0764.99.1966
Mobifone
1830000
0777.05.1966
Mobifone
1680000
0949.43.1966
Vinaphone
2280000
0373.55.1966
Viettel
833000
0374.54.1966
Viettel
665000
0374.39.1966
Viettel
665000
0522.001.966
Vietnamobile
700000
0347.31.1966
Viettel
665000
0523.1919.66
Vietnamobile
630000
0886.50.1966
Vinaphone
833000
0367.35.1966
Viettel
665000
0337.43.1966
Viettel
665000
0886.49.1966
Vinaphone
833000
0335.72.1966
Viettel
665000
05.666.11966
Vietnamobile
630000
0374.95.1966
Viettel
665000
09.26.01.1966
Vietnamobile
2500000
0337.58.1966
Viettel
665000
0943.7.6.1966
Vinaphone
833000
0384.57.1966
Viettel
665000
0378.75.1966
Viettel
665000
0569.751.966
Vietnamobile
560000
0928.86.1966
Vietnamobile
840000
09.23.09.1966
Vietnamobile
2500000
0337.16.1966
Viettel
665000
0569.541.966
Vietnamobile
525000
0352.07.1966
Viettel
833000
0568.991.966
Vietnamobile
560000
03535.1.1966
Viettel
833000
0337.411.966
Viettel
665000
0765.81.1966
Mobifone
735000
0929.65.1966
Vietnamobile
700000
0568.101.966
Vietnamobile
910000
0349.34.1966
Viettel
665000
0334.65.1966
Viettel
665000
0929.44.1966
Vietnamobile
630000
0367.85.1966
Viettel
665000
0357.81.1966
Viettel
665000
0379.37.1966
Viettel
665000
0353.76.1966
Viettel
665000
0347.72.1966
Viettel
665000
0765.77.1966
Mobifone
651000
09.29.06.1966
Vietnamobile
2500000
0335.471.966
Viettel
665000
0927.111.966
Vietnamobile
2000000
0346.59.1966
Viettel
665000
0346.511.966
Viettel
665000
09.29.03.1966
Vietnamobile
2500000
0397.85.1966
Viettel
665000
0924.79.1966
Vietnamobile
630000
0372.98.1966
Viettel
833000
0359.48.1966
Viettel
665000
0379.23.1966
Viettel
665000
0523.431.966
Vietnamobile
525000
0925.61.1966
Vietnamobile
700000
0376.94.1966
Viettel
665000
0347.70.1966
Viettel
665000
0372.35.1966
Viettel
833000
0569.791.966
Vietnamobile
560000
0943.14.1966
Vinaphone
833000
0786.31.1966
Mobifone
735000
0376.32.1966
Viettel
665000
0359.75.1966
Viettel
665000
0347.90.1966
Viettel
665000
0336.50.1966
Viettel
665000
0355.31.1966
Viettel
665000
092.27.4.1966
Vietnamobile
770000
035.247.1966
Viettel
1750000
0349.14.1966
Viettel
600000
0329.52.1966
Viettel
700000
0961.331.966
Viettel
2500000
0978.031.966
Viettel
2500000
0987.211.966
Viettel
2500000
0986.301.966
Viettel
2500000
0973.291.966
Viettel
2500000
0865.671.966
Viettel
5000000
0962.591.966
Viettel
2500000
086.555.1966
Viettel
10000000
0961.081.966
Viettel
2500000
086.888.1966
Viettel
10000000
0983.021.966
Viettel
2500000
0986.761.966
Viettel
2500000
0976.901.966
Viettel
2500000
08.6886.1966
Viettel
10000000
0961.801.966
Viettel
2500000
0962.231.966
Viettel
2500000
0978.681.966
Viettel
2500000
0979.171.966
Viettel
2500000
0967.591.966
Viettel
2500000
0971.591.966
Viettel
2500000
0986.271.966
Viettel
2500000
0961.561.966
Viettel
2500000
0867.891.966
Viettel
20000000
0975.691.966
Viettel
2500000
0964.331.966
Viettel
1500000
0348.141.966
Viettel
910000
0334.46.1966
Viettel
1600000
0327.06.1966
Viettel
1600000
0985.30.1966
Viettel
4500000
0385.60.1966
Viettel
2500000
0964.31.1966
Viettel
2500000
0356.97.1966
Viettel
2100000
0327.641.966
Viettel
910000
0947.39.1966
Vinaphone
840000
081777.1966
Vinaphone
5000000
082.999.1966
Vinaphone
4300000
0942.13.1966
Vinaphone
840000
08.5555.1966
Vinaphone
10000000
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1966 : 6290ee494c2fe3b287ddb420d341ed43

Tin tức mới
Liên kết hữu ích